top of page

K0902 - Oefenopdrachten Geriatrische revalidatiezorg

De vergrijzing zorgt ervoor dat er meer ouderen (65+) in Nederland zullen wonen en het aandeel inwoners dat behoort tot de 80-plussers toeneemt. Door het grotere aantal ouderen zal de vraag Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) toenemen.

GRZ is een jong vakgebied en - onder meer door het verschijnen van de Leidraad GRZ in 2013 en de overheveling van de financiering naar de Zorgverzekeringswet - volop in ontwikkeling. Er zijn in Nederland ca. 150 zorgaanbieders die GRZ aanbieden.

Door het ontbreken van een aanvullende mbo opleiding, kan dit keuzedeel GRZ bijdragen aan een goede basis voor jou als medewerker op de GRZ afdelingen. Je kan in de toekomst ook werkzaam zijn in de thuiszorg als cliënten korter verblijven op een revalidatieafdeling en eerder naar huis gaan om daar de revalidatie voort te zetten.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K0902 - Oefenopdrachten Geriatrische revalidatiezorg
bottom of page