top of page

K0927 - Oefenopdrachten Praktijkonderzoek

De beginnend beroepsbeoefenaar kan met dit keuzedeel een praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren. Hij kan in eigen woorden formuleren wat de probleemstelling is, een plan voor het onderzoek maken en uitvoeren, onderzoekgegevens analyseren en interpreteren en de uitkomsten delen met de opdrachtgever.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

K0927 - Oefenopdrachten Praktijkonderzoek
bottom of page