top of page

K0944 - Examen Verdieping Portretfotografie

Het keuzedeel Verdieping portretfotografie gaat over de creatieve en technische aspecten van portretfotografie in de breedste zin van het woord, zowel in de studio als op locatie. Portretfotografie is heel divers. Er is bijvoorbeeld een onderscheid in redactionele, documentaire, journalistieke en publiciteitsportretten. De portretten worden gemaakt met verschillende doeleinden, zoals reclamecampagnes, redactionele opdrachten en particuliere opdrachten voor de consumentenmarkt. Dit verdiepende keuzedeel belicht al deze aspecten van de portretfotografie, in verschillende stijlen en technieken. Ook analoge portretfotografie komt aan de orde. Er is aandacht voor creativiteit en de consequenties daarvan voor de techniek. De beginnend beroepsbeoefenaar leert een eigen stijl te ontwikkelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden, die onontbeerlijk zijn in de portretfotografie.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Creatieve industrie, Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Creatieve industrie

Gekoppelde kwalificaties: 25194 AV-specialist 25718/25195 Fotograaf
K0944 - Examen Verdieping Portretfotografie
bottom of page