top of page

K0946 - Examen Verdieping spectrometrie

In dit keuzedeel ligt de nadruk meer op de theoretische verdieping dan op het aanleren van vaardigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar leert om op basis van verdiepende kennis over spectrometrie verschillende opties af te wegen en de juiste keuzes te maken in het selecteren van de analyseapparatuur, analysemethode en de voorbehandeling van analysemonsters. Hij kan advies uitbrengen welke voorbewerking, en analyses op het monstermateriaal moet worden uitgevoerd om de gevraagde parameters te bepalen. De gekozen aanpak wordt besproken met de leidinggevende en na accordering uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0946 - Examen Verdieping spectrometrie
bottom of page