top of page

K0974 - Examen Voorbereiding pabo

Dit keuzedeel bevat de eisen die gelden voor de toelating tot de pabo voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het keuzedeel biedt studenten die door willen stromen naar de pabo, maar die niet aan de toelatingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek voldoen (havo-diploma of vavo-certificaat havo met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie of natuurkunde), een voorbereiding op de landelijke toelatingstoetsen pabo. Naast deze vakkennis leert de beginnend beroepsbeoefenaar in dit keuzedeel studievaardigheden te beheersen die belangrijk zijn voor studiesucces op de pabo.

 

 

 

 

 

 

Dit keuzedeel is beschikbaar tot juli 2024

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25485/25698 Onderwijsassistent
K0974 - Examen Voorbereiding pabo
bottom of page