top of page

K0974 - Oefenopdrachten Voorbereiding pabo

Na je opleiding mbo-4 is het mogelijk om door te stromen naar een hbo-opleiding. Je volgt het keuzedeel Voorbereiding pabo tijdens je opleiding om je hierop voor te bereiden.
Om toegelaten te kunnen worden tot de pabo is het noodzakelijk de landelijke toelatingstoets pabo te behalen.
Je kennis en vaardigheden worden getoetst op het niveau van de SLO-doelen instapniveau pabo, die in dit keuzedeel benoemd staan.
In dit keuzedeel doe je veel vakkennis en vaardigheden op. Delen van deze kennis zal je zelfstandig moeten bestuderen. De opleiding zal vast ook oefentoetsen inzetten om je kennis te testen.
Je oefent ook verschillende studievaardigheden in dit keuzedeel om zo je kans van slagen in het hbo en met name je studie aan een pabo te vergroten.
Voor het examen van dit keuzedeel schrijf je je in bij een pabo naar keuze. Je neemt deel aan de toelatingsexamens Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & techniek.
Een toelatingsexamen dat je voldoende afsluit, geeft vrijstelling voor het praktijkexamen voor ditzelfde onderdeel. Dus bij een voldoende voor je toelatingsexamen Aardrijkskunde krijg je vrijstelling voor het praktijkexamen Aardrijkskunde.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0974 - Oefenopdrachten Voorbereiding pabo
bottom of page