top of page

K0996 - Examen Peercoaching in de praktijk

Certificeerbaar

In dit keuzedeel leert de peercoach coachende en begeleidende vaardigheden toe te passen die zij kan inzetten ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van peers (collega’s en/of studenten). De peercoach en de gecoachte leren op een gelijkwaardige manier van en met elkaar door elkaar feedback te geven en te reflecteren op hun rol. Het keuzedeel zorgt ervoor dat de beginnend beroepsbeoefenaar bezit over coachingsvaardigheden, doelgerichtheid en leervermogen vanuit realiteitsbesef en empathisch bewustzijn. Deze kan zij inzetten in een werk- en leeromgeving.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25491 GGZ - GHZ - KZ 25484/25697 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25698/25485 Onderwijsassistent 25696/25603/25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25615 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 25479 Thuisbegeleider 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K0996 - Examen Peercoaching in de praktijk
bottom of page