top of page

K0996 - Oefenopdrachten Peercoaching in de praktijk

Peercoaching is een proces waarbij twee of meer professionals met elkaar samenwerken en reflecteren op de praktijk, nieuwe
vaardigheden ontwikkelen, ideeën delen en met en van en elkaar leren (Robbins, 1991). Peercoaching is niet gebaseerd op een hiërarchische relatie: het gaat om collega’s met min of meer gelijkwaardige status (Engelen, 2002).

In het werkveld wordt het steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk met tijd en middelen om te gaan. Peercoaching is een
manier voor bedrijven en instellingen om minder tijd kwijt te zijn aan het individueel coachen van onervaren collega’s en/of
studenten. Peercoaches maken peers (collega’s en/of studenten) wegwijs, leerbaar en productief voor de bedrijven en
instellingen. Het werkveld vraagt om werknemers die zich blijven ontwikkelen. Kennis veroudert snel en permanent samen leren in teams, organisaties en netwerken draagt bij aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en een veilig werkklimaat. (bron: Keuzedeel dossier, Peercoaching in de praktijk)

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit prododuct is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K0996 - Oefenopdrachten Peercoaching in de praktijk
bottom of page