top of page

K0998 - Examen Samenwerken met informele zorgverleners

In het keuzedeel Samenwerken met informele zorgverleners worden kennis en vaardigheden aangeleerd om samen te werken met informele zorgverleners. Zo leert de beginnend beroepsbeoefenaar de draagkracht, draaglast en ondersteuningsbehoefte van de informele zorgverlener in kaart te brengen en het sociale netwerk te betrekken en te activeren. Bovendien heeft de beginnend beroepsbeoefenaar kennis over goede communicatie en samenwerking met informele zorgverleners, praktische en psychische drempels om hulp te vragen en kan ze de informele zorgverlener op het gebied van wetgeving doorverwijzen naar de juiste instanties.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25491 GGZ - GHZ - KZ 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25615 Sociaal werker 25488 Sociaal-cultureel werker 25489 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 25479 Thuisbegeleider 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K0998 - Examen Samenwerken met informele zorgverleners
bottom of page