top of page

K1007 - Examen Verslavingszorg

In het keuzedeel Verslavingszorg worden kennis en vaardigheden aangeleerd om mensen met een verslaving te begeleiden. Zo leert de beginnend beroepsbeoefenaar het gebruik van verslavende middelen te signaleren en herkennen, begeleidingstechnieken toe te passen, ethisch te handelen, en om te gaan met mensen die onder invloed zijn en met mensen met ontwenningsverschijnselen. Bovendien leert de beginnend beroepsbeoefenaar onder andere over diverse verslavende middelen en gewoonten, de fasen en het ontstaan van een verslaving, en de trends en verschillende benaderingen binnen de verslavingszorg.

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Gekoppelde kwalificaties: 25474 Agogisch medewerker GGZ 25475 Begeleider gehandicaptenzorg 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25477 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25838 Persoonlijk begeleider zorgboerderij 25615 Sociaal werker 25479 Thuisbegeleider 25656 Verzorgende-IG
K1007 - Examen Verslavingszorg
bottom of page