top of page

K1145 - Examen Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie

Certificeerbaar

Dit keuzedeel ondersteunt de beginnend beroepsbeoefenaar bij het verlenen van belevings- en persoonsgerichte zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag en hun naasten. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt handreikingen voor het observeren en analyseren van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Daarnaast leert zij persoonsgerichte interventies toe te passen die aansluiten bij de levensgeschiedenis van de zorgvrager en is ze naast de zorgvrager met dementie ook gericht op de naasten.

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Keuzedelen met certificaat

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

Gekoppelde kwalificaties: 25780 Begeleider maatschappelijke zorg 25476 Begeleider specifieke doelgroepen 25491 GGZ - GHZ - KZ 25655 Mbo-Verpleegkundige 25480 Mbo-Verpleegkundige GGZ, GHZ, VVT, ZH 25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 25478 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 25491 VVT 25656 Verzorgende-IG
K1145 - Examen Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie
bottom of page