top of page

K1301 - Oefenopdrachten Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE

Het keuzedeel Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE gaat in op achtergrond, doelstellingen en werkwijze van de VVE. Centraal staat het stimuleren van de brede ontwikkeling van jonge kinderen (2-6 jaar), in het bijzonder op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In de VVE wordt daarvoor gewerkt met diverse, integrale programma's waarin verschillende ontwikkelingsdomeinen op gestructureerde en samenhangende wijze gestimuleerd worden: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Kern van VVE-programma’s is het gestructureerd en ontwikkelingsgericht stimuleren van jonge kinderen en dat is ook waar het keuzedeel zich op richt. In het keuzedeel komen VVE-programma’s aan bod die in de regio worden toegepast. Veel aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het jonge kind op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er aandacht voor het stimuleren van de betrokkenheid van ouders.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

K1301 - Oefenopdrachten Basis ontwikkelingsgericht werken in de VVE
bottom of page