top of page

K1306 - Examen Gezonde leefstijl in de kinderopvang

Dit keuzedeel biedt een verdieping gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen in de kinderopvang. In het keuzedeel komen diverse leefstijlthema’s aan bod. De beginnend beroepsbeoefenaar leert verschillende manieren om een gezonde leefstijl in de kinderopvang te bevorderen: een bijdrage leveren aan voorstellen voor verbeteringen in de organisatie op het gebied van gezonde leefstijl, projecten in samenwerking met organisaties in het (lokale) netwerk en voorlichting naar ouders/vervangende opvoeders en collega’s.

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Gekoppelde kwalificaties:

25697/25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25485/25698 Onderwijsassistent

25696/25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang

K1306 - Examen Gezonde leefstijl in de kinderopvang
bottom of page