top of page

Kennisvragen Sociaal Werk

Met digitale kennisvragen krijgen studenten onmiddellijk feedback. De kennisvragen kunnen een onderdeel zijn van het leerproces en zijn te vinden in de Digibib.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Sociaal werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Kennisvragen Sociaal Werk
bottom of page