top of page

Monteur mechatronica - Blikkenpers - Crebo 25891

Afval bestaat voor een groot deel uit lege blikjes. Deze blikjes kun je apart inzamelen. Omdat ze veel ruimte innemen, is het pletten van de blikjes erg handig. Eventueel kun je de blikjes aan de ijzerhandel verkopen.

Je krijgt in deze beroepstaak de opdracht om een blikkenpers te bouwen. Een besturingskast regelt het proces van de blikkenpers. De besturingskast wordt gemaakt in de beroepstaak ‘Schakelpanelen’. In de opdracht staan twee verschillende typen blikkenpersen, een grote en een kleine. De eisen die eraan worden gesteld, staan in de opdrachtbeschrijving. Maak in overleg met je begeleider een keuze.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Mechatronica

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

MEI 2-3

Deze Techno-skills kun je gebruiken bij de beroepstaak TM002 - Tekeninglezen - Lasaanduidingen TM009 - Boren TM010 - Hand- en machinaal zagen TM011 - Vijlen TM520 - Pneumatiek 1 - Behandeling van luchtcilinders en ventielen TM521 - Pneumatiek 2 - Hulpventielen en schema's TM522 - Pneumatiek 3 - Schema's TM523 - Pneumatiek 4 - Elektrische besturing TM524 - Pneumatiek 5 - Schema's lezen en ontwerpen TM624 - Afwerken van metalen producten
Monteur mechatronica - Blikkenpers - Crebo 25891
bottom of page