top of page

Oefenopdrachten Combinatie Maatschappelijke Zorg (BMZ) en Verzorgende-IG

00-Werken met de oefenopdrachten - 2021-2022

 

MZ 01 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt (B1-K1-W1) - 2022

MZ 02 Ondersteunt de cliënt bij zelfzorg (B1-K1-W2) - 2022

MZ 03 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden (B1-K1-W3) - 2022

MZ 04 Ondersteunt de cliënt bij participatie (B1-K1-W4) - 2022

MZ 05 Voert zorgtechnische handelingen uit (B1-K1-W5) - 2022

MZ 06 Handelt in onvoorziene en/of crisissituaties (B1-K1-W6) - 2022

MZ 07 Werkt samen en stemt de werkzaamheden af (B1-K1-W7) - 2022

MZ 08 Evalueert de geboden ondersteuning en zorg (B1-K1-W8) - 2022

MZ 09 Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling (B1-K2-W1) - 2022

MZ 10 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg (B1-K2-W2) - 2022

MZ 11 Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan (P1-K1-W1) - 2022

MZ 12 Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten (P1-K1-W2) - 2022

MZ 13 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie (P1-K1-W3) - 2022

MZ 14 Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers (P1-K1-W4) - 2022

 

VZ 01 Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Gezondheidsbevorderaar (B1-K1-W1)- 2021

VZ 02 Adviseert en instrueert over preventie Gezondheidsbevorderaar (B1-K1-W2) - 2021

VZ 03 Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager Zorgverlener (B1-K1-W3) - 2021

VZ 04 Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit Zorgverlener (B1-K1-W4) - 2021

VZ 05 Voert verpleegtechnische handelingen uit Zorgverlener (B1-K1-W5) - 2021

VZ 06 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk Communicator (B1-K1-W6) - 2021

VZ 07 Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen Organisator (B1-K1-W7) - 2021

VZ 08 Reageert op onvoorziene en crisissituaties Organisator (B1-K1-W8) - 2021

VZ 09 Zorgt voor professionele ontwikkeling Reflectieve EBP professional (B1-K2-W1) - 2021

VZ 10 Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten. Samenwerkingspartner (B1-K2-W2) - 2021

VZ 11 Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg. Professional en kwaliteitsbevorderaar (B1-K2-W3) - 2021

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Combi-opleidingen

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dienstverlening en Maatschappelijke zorg

Oefenopdrachten Combinatie Maatschappelijke Zorg (BMZ) en Verzorgende-IG
bottom of page