top of page

Oefenopdrachten PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • 01 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat (B1-K1-W1)
 • 02 Inventariseert behoeften en wensen van het kind (B1-K1-W2)
 • 03 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor (B1-K1-W3)
 • 04 Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving (B1-K1-W4)
 • 05 Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind (B1-K1-W5)
 • 06 Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind (B1-K1-W6)
 • 07 Evalueert haar eigen werkzaamheden
 • 08 Werkt aan de professionele ontwikkeling (B1-K2-W1)
 • 09 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg (B1-K2-W2)
 • 10 GPM (P2-K1-W1) Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis en inzichten
 • 11 GPM (P2-K1-W2) Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
 • 12 GPM (P2-K1-W3) Maakt een ontwikkelplan
 • 13 GPM (P2-K1-W4) Voert het ontwikkelplan uit
 • 14 GPM (P2-K1-W5) Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
 • 15 GPM (P2-K1-W6) Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
 • 16 GPM (P2-K1-W7) Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan
 • 17 GPM (P2-K2-W1) Voert coördinerende taken uit
 • 18 GPM (P2-K2-W2) Voert beleidsondersteunende taken uit
 • 19 GPM (P2-K2-W3) Voert beheertaken uit

Dit product is ontwikkeld voor

-

Pedagogisch werk

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Pedagogisch werk en Sociaal werk

Crebo KD: 23285

Crebo Kwalificatie: 25697

Oefenopdrachten PW - Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
bottom of page