top of page

Techno-Skill TM - Veilig werken in de elektrotechniek - deel 1

  • Kennisname van de regelgeving over veilig werken in de elektrotechniek ( Arbobesluit, BEI en Veiligheid).
  • Schriftelijke 'Aanwijzingen' in relatie tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel dat werkt aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Techno-Skills MEI 2/3

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

MEI 2-3

Techno-Skill TM - Veilig werken in de elektrotechniek - deel 1
bottom of page