top of page

K0157 - Oefenopdrachten Intra- en transmurale zorg

Je werkt als apothekersassistent in een ziekenhuisapotheek. Een van je taken is de medicatie van patiënten die opgenomen worden te controleren. Meestal gebeurt dat in een voor de patiënt rustige omgeving voordat de opname plaatsvindt. Vandaag word je geroepen op de spoedeisende hulp (SEH). Er is een oudere dame binnengekomen die zeer benauwd is. Ze is niet goed aanspreekbaar. De familie heeft de medicijnen die ze gebruikt in een tasje gestopt, maar weet niet of dit alle medicatie is. Ze weten wel de naam van de apotheek in de buurt van de vrouw. Hoe ga je te werk om een actueel medicatieoverzicht (AMO) van deze patiënt te verkrijgen? In het keuzedeel ‘Intra- en transmurale zorg’ leer je hoe je gesprekken voert met patiënten of hun naasten over hun medicatie om een goede overdracht van de thuissituatie naar de opname in het ziekenhuis te verkrijgen. Ook bij ontslag vindt er een gesprek over de medicatie plaats met de patiënt, mantelzorger en/of met de persoon die de behandeling overneemt bijvoorbeeld in een verpleeghuis of andere zorginstantie.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Apothekersassistent

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Dokters- Tandarts- en Apothekersassistent (STeAG)

K0157 - Oefenopdrachten Intra- en transmurale zorg
bottom of page