top of page

K0404 - Examen Technisch onderwijsassistent basis

In het keuzedeel technisch onderwijsassistent (TOA) Basis leert de student om practica te faciliteren. De TOA Basis verricht zijn werkzaamheden op verschillende afdelingen van scholen binnen het vmbo, havo en vwo, mbo, hbo en universiteit. Hij bereidt in overleg met de docent proeven en practica voor en hij onderhoudt het practicumlokaal. Hij zet daarbij kennis in van biologie, natuurkunde en scheikunde en hij heeft kennis van stoffen, apparatuur, materialen en chemicaliën. Hij pleegt eenvoudig onderhoud en hij kan omgaan met software en randapparatuur. De TOA Basis is flexibel wanneer docenten op wisselende momenten een beroep op hem doen. Hij werkt altijd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Het keuzedeel TOA Basis is geschikt voor studenten die zich willen richten op het faciliteren van de practica en niet zozeer op het begeleiden van leerlingen en het assisteren in de lessituatie. De TOA richt zich op al deze werkzaamheden.

 

 

 

 

 

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen, Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

Gekoppelde kwalificaties: 25044 Allround laborant 25045 Biologisch medisch analist 25046 Chemisch-fysisch analist
K0404 - Examen Technisch onderwijsassistent basis
bottom of page