top of page

K1376 - Psychiatrie in de VVT

Certificeerbaar

 

Met het keuzedeel ontwikkelt de beginnend beroepsbeoefenaar specialistische vakkennis en vaardigheden om zorg te verlenen aan diverse doelgroepen met een psychiatrische stoornis, zoals ouderen, verslaafden, gehandicapten en zogenaamde zorgmijders. De kennis en vaardigheden uit dit keuzedeel stellen de beginnend beroepsbeoefenaar in staat om een psychiatrische stoornis te herkennen, (begeleidings)plannen en zorgverlening af te stemmen op de specifieke zorgvraag en waar nodig de-escalerend op te treden. Ook leert hij/zij kennis over psychiatrische stoornissen te delen met collega’s.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Keuzedelen met certificaat

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Verzorgende IG en mbo Verpleegkundige

K1376 - Psychiatrie in de VVT
bottom of page