top of page

LAB-A | OP3 | Leertaak | Verwerken van meetresultaten

Een analyse voer je uit om te bepalen of een stof in het monster zit (kwalitatief) of om te bepalen hoeveel stof er in het monster zit (kwantitatief). Vaak geven de meetwaarden niet direct de juiste informatie om te kunnen controleren of een monster aan de kwaliteitseisen of normen voldoet. Je rekent dan met de meetwaarden het uiteindelijke analyseresultaat dat je rapporteert, uit.

Dit product is ontwikkeld voor

-

Laboratoriumtechniek

Dit product is ontwikkeld voor niveau

-

MBO

Dit product is ontwikkeld door ontwikkelteam

-

Laboratoriumtechniek

LAB-A | OP3 | Leertaak | Verwerken van meetresultaten
bottom of page