Aanmelden

Certificeringsbijeenkomst met verantwoordingsgesprekken, 8 december 2022

Deelname aan het certificeringstraject

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarde om aan het certificeringstraject deel te nemen is dat u:

  • bij aanvang van certificering maximaal 2 jaar geleden de volgende scholing gevolgd hebt:
    • de kennisbasis, en
    • het uitvoeren van een gedragsbeoordeling, een productbeoordeling of een examengesprek;
  • het certificeringsmateriaal aanlevert voor de gestelde deadline.

De deadline voor het aanleveren van het certificeringsmateriaal is: donderdag 20 oktober 2022.

Met uw inschrijving voor deze certificeringsbijeenkomst bent u akkoord gegaan met de gestelde deadline voor het aanleveren van uw certificeringsmateriaal zoals beschreven in de opdracht. Indien uw certificeringsmateriaal niet ontvangen is vóór deze gestelde deadline wordt u uitgesloten van deelname aan deze certificeringsbijeenkomst. U kunt zich inschrijven voor een later geplande bijeenkomst. Tevens ontvangt u/de opdrachtgever een factuur van € 80,- wegens extra gemaakte kosten.

Bij een reële reden om af te wijken van de deadline vragen wij van de opdrachtgever een schriftelijke motivatie die ter beoordeling voorgelegd wordt binnen het Consortium Beroepsonderwijs. De motivatie kan gestuurd worden naar  trainingadvies@consortiumbo.nl .

Nadat de verantwoording met een voldoende is beoordeeld ontvangt u per e-mail het certificaat ‘Examinator’.

U wordt gecertificeerd voor de door u uitgevoerde beoordelingsvorm.

Inhoud van het certificeringstraject

Het certificeringstraject van de examinator bestaat uit:

  • het uitvoeren van de certificeringsopdracht;
  • het voeren van een verantwoordingsgesprek.

De certificeringsopdracht is een individuele opdracht. Wanneer uw uitvoering van de certificeringsopdracht aan de voorwaarden voldoet, wordt u uitgenodigd voor de certificeringsbijeenkomst.

Het verantwoordingsgesprek is een interview waarin u bevraagd wordt op uw bewust bekwaam handelen als startend examinator. De interviewer richt zich op de criteria behorend bij het verantwoordingsgesprek en gaat uit van de door u uitgevoerde certificeringsopdracht. U voert dit gesprek online, met twee onafhankelijke beoordelaars van het Consortium Beroepsonderwijs.

Het traject is gebaseerd op de examentaak ‘Afnemen en Beoordelen’ van het ‘Kennispunt Onderwijs en Examinering mbo’.