top of page

Verlenging certificaat examenleverancier

woensdag 22 mei 2024

In het voorjaar van 2024 is de ‘Evaluatie valide exameninstrumenten mbo’ uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is het nu aan de ondertekenaars* van de ‘Afspraken valide exameninstrumenten mbo’ om gezamenlijk een besluit te nemen over de continuering van deze eerder gemaakte afspraken.

 

De Stichting Validering Examens mbo streeft ernaar hier uiterlijk 1 juli 2024 duidelijkheid over te hebben. De huidige certificering van examenleveranciers wordt verlengd tot 31 december 2024. Met als reden om eventuele hercertificering van de examenleveranciers door de certificerende autoriteiten na dit besluit mogelijk te maken.

 

Voor Consortium Beroepsonderwijs en STeAG betekent dit dat het certificaat (afgegeven op respectievelijk 29 juni 2021 en 20 juli 2021 door Hobéon) drie jaar na dato nog geldig is.

 

* MBO Raad, de NRTO, het Ministerie van OCW en de Vereniging ExSamen

Verlenging certificaat examenleverancier

Bekijk ook

dinsdag 18 juni 2024

Infographics met highlights schooljaar 2024-2025

woensdag 12 juni 2024

Nieuwe versie keuzedeel K1432 Verdieping Kraamzorg is geboren!

woensdag 12 juni 2024

Leonard Hilbers: nieuwe ontwikkelteamleider Technicus Engineering

woensdag 12 juni 2024

Ons Team Training & Advies op Aruba

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

bottom of page