Trainingen Examineren

Basistraining examinator

De bekwaamheid van de examinator is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de examinering. In deze modulair opgebouwde training krijgt u de instrumenten aangereikt om u verder te ontwikkelen tot deskundig en bekwaam examinator.

Folder Basistraining examinator

Certificeringstraject examinator (vervolg Basistraining examinator)

Indien gewenst kunt u met de eindopdracht aantonen te voldoen aan de criteria en wordt u gecertificeerd op basis van de examentaak mbo 'Afnemen en beoordelen' van het kennispunt onderwijs en examinering.

Folder Certificeringstraject examinator

Nascholing voor de examinator
(met actuele ervaring in afnemen en beoordelen)

Bent u een geschoolde examinator die actuele ervaring heeft in het afnemen en beoordelen van examens? Tijdens deze nascholing actualiseert u uw kennis en vaardigheden met betrekking tot examinering aan de hand van door u ingebrachte praktijksituaties.

Folder Nascholing voor de examinator met actuele ervaring

Nascholing voor de examinator
(met geen of nauwelijks ervaring in afnemen en beoordelen)

Bent u een geschoolde examinator, maar heeft u nog geen of nauwelijks ervaring opgedaan met afnemen en beoordelen van examens? Tijdens deze nascholingsdag frissen we uw kennis op en oefent u met het methodisch beoordelen met verschillende (examinerende) beoordelingsvormen.

Folder Nascholing voor de examinator met geen of nauwelijks ervaring

Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

De bekwaamheid van de praktijkexaminator is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de examinering. Tijdens deze praktische training krijgt u handvatten aangereikt om een examinerende gedragsbeoordeling in de beroepspraktijk te kunnen uitvoeren en betrouwbaar tot een onderbouwde beoordeling te komen.

Folder Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

Train de trainer,
Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

Als examencommissie bent u verantwoordelijk voor de deskundigheid van de examinatoren in de beroepspraktijk. We bieden de mogelijkheid om actueel gecertificeerde examinatoren te trainen in het trainen van examinatoren uit de beroepspraktijk.

Folder Train de trainer 'Examineren van gedrag in de beroepspraktijk'

Training voor praktijkopleiders lab (BASis)

De bekwaamheid van de praktijkexaminator is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de examinering. Tijdens deze training oefent u met het methodisch uitvoeren van een gedragsbeoordeling en een examengesprek binnen een examen van laboratoriumtechniek.

Folder Training voor praktijkopleiders lab (basis)

Training voor praktijkopleiders lab (gevorderd)

Hebt u de basistraining voor praktijkopleiders lab gevolgd en hebt u actuele ervaring in het afnemen en beoordelen van examens? Tijdens deze training actualiseert u uw kennis en vaardigheden en wordt dieper ingegaan op het methodisch beoordelen van een examengesprek.

Folder Training voor praktijkopleiders lab (gevorderd)

Training voor examencommissies

De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van examinering en diplomering. Dit is een veelzijdige verantwoordelijkheid met een uitgebreid takenpakket.
Dit kan vragen oproepen over rollen, taken, bevoegdheden, (interne) communicatie, functioneren, examineringsbeleid binnen- en buitenschools, wettelijke regelgeving, en dergelijke meer.
Op basis van uw vraag verzorgen wij graag een training op maat.

Folder Training voor examencommissies

---

Meer weten? Een afspraak maken voor een intakegesprek? Een offerte aanvragen?

Neem contact op met de Consulent Beroepsonderwijs in uw regio.