Trainingen Examineren

Basistraining examinator

Deze training neemt u mee door het proces van examinering met de examenproducten van het Consortium Beroepsonderwijs.
U krijgt de juiste instrumenten en vaardigheden aangereikt om u te ontwikkelen tot een competente examinator.
Folder Basistraining examinator

Certificeringstraject examinator (vervolg Basistraining examinator)

Indien gewenst kunt u met de eindopdracht aantonen te voldoen aan de criteria en wordt u gecertificeerd op basis van de beschrijving examentaken van de examinator van het Servicepunt examinering mbo.
Folder Certificeringstraject examinator

Nascholing gecertificeerd examinator

Bent u gecertificeerd examinator? Dan bent u van harte welkom op de nascholingsdag voor de examinator. Deelname aan deze training geeft u de periodieke opwaardering van uw certificaat ‘Examinator’. Tijdens de trainingsdag actualiseert u uw kennis met betrekking tot de wet- en regelgeving en u oefent specifieke taken op vaardigheidsniveau. 
Folder Nascholing gecertificeerd examinator

Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

De bekwaamheid van de praktijkexaminator is een sterk bepalende factor in de betrouwbaarheid van de training. U krijgt in de training handvatten aangereikt om een examinerende gedragsbeoordeling in de beroepspraktijk te kunnen uitvoeren. 
Folder Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

Train de trainer,
Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

Als examencommissie bent u verantwoordelijk voor de deskundigheid van de examinatoren in de beroepspraktijk. We bieden de mogelijkheid om actueel gecertificeerde examinatoren te trainen in het trainen van examinatoren uit de beroepspraktijk.
Folder Train de trainer - Examineren van gedrag in de beroepspraktijk

Betrouwbaar het examengesprek voeren

In de training gaan we vanuit een theoretische basis praktisch aan de slag, door de specifieke gesprekstechnieken van het examengesprek met elkaar te oefenen in de simulatie.
Folder Betrouwbaar het examengesprek voeren

Meer weten? Een afspraak maken voor een intakegesprek? Een offerte aanvragen?

Neem contact op met de Consulent Beroepsonderwijs in uw regio.